Meer ruimte voor recreatievaart in Hardenberg-centrum