Eind september opening jongerencentrum Next Level

Het pand van het jongerencentrum zoals het er in 1998 uitzag.